gila hazmana

 תערוכות מ- 2013 ועד היום

תערוכות סולו:

על הפנים - בית ספיר

על הקרשים - ספריה ציבורית גבעתיים

בית גלובס - חולון

תערוכות קבוצתיות:

extra small - extra large

תערוכות קבוצתיות במסגרת קבוצת "אמן בעירו"

תערוכה למען מודעות לאיידס - בניין ההנהלה - בנק הפועלים

תערוכה קבוצתית בבית ציוני אמריקה

 

 

 

התערוכה הקרובה שבה אני מציגה תהיה תערוכת יחיד, והיא תתקיים באברהם הוסטל, רח' לבונטין 21 תל אביב, בין התאריכים 4.7.19 עד 31.7.19